KAJA Solutions AVG Proof !!

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. De website van KAJA Solutions voldoet aan de nieuwe regels die door het Europees Parlement zijn vastgelegd in De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie onze Privacyverklaring voor meer details. Voor uitgebreide informatie over de AVG verwijzen wij u graag naar de website Autoriteit Persoonsgegevens.